De stichting

De Meent is een Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Elburg.

Lees

Identiteit

De Borchstee is een protestants Christelijke basisschool.

Lees

Onderwijsdoelen

De leerling wordt op De Borchstee eigenaar van zijn eigen leerproces.

Lees

Onderwijsresultaten

Op De Borchstee maken we gebruik van verschillende toetsen om de resultaten van de leerlingen te meten.

Lees

Onderwijskwaliteit

Onderwijs is onze kerntaak. Dat komt tot uiting in onze missie.

Lees

Klachten en veiligheid

Voor PCPO De Meent is het belangrijk dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van om buitenschoolse activiteiten te bekostigen.

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Met Samenwerkingsverband Zeeluwe onderhoudt PCPO De Meent nauwe banden.

Lees