Thematisch en
doelgericht onderwijs

Thematisch en
doelgericht onderwijs

Kinderen ontdekken hun interesses en talenten

Wij bereiden kinderen voor op de toekomst en maken ze zelf eigenaar van dit proces

Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, wordt er schoolbreed gewerkt in thema’s. In de onderbouw worden alle lessen hier spelenderwijs aan gekoppeld, in de midden- en bovenbouw komen vooral de zaakvakken hierin terug. Daarbij is er veel aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden en eigenaarschap, zodat kinderen worden voorbereid op hun toekomst.
Image

Een leerling (groep 8): “De doelenmap is een makkelijke manier om te zien wat je moet leren.”

Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen

“Door te werken met thema’s zijn kinderen gemotiveerd om te leren en onthouden zij de lesstof beter, omdat dit past in hun belevingswereld. Wij starten elk thema met een aansprekende introductie, bijvoorbeeld in de vorm van een zelfgemaakt filmpje of toneelstuk. Hierdoor komt het thema echt tot leven en zijn kinderen direct nieuwsgierig!”, vertelt Suzanne Kramer (leerkracht groep 3) trots. “Door het thematisch onderwijs leren de kinderen belangrijke vaardigheden én ontdekken zij hun interesses en talenten. Zo werken kinderen in de bovenbouw aan hun eigen onderzoeksvragen, waarbij ze leren om de juiste bronnen te zoeken en samen te werken.” Dit proces wordt begeleid door de leerkracht die hierin een coachende rol aanneemt, zodat kinderen zelf leren reflecteren.

Doelgericht werken door het leren te personaliseren

Het doelgericht werken wordt op vele manieren in de praktijk gebracht, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Zo weten alle kinderen tijdens het rekenen welke doelen zij van het huidige hoofdstuk nog moeten ontwikkelen, welke zij al hebben behaald en welke instructies zij moeten volgen. Dit wordt in beeld gebracht in een persoonlijke doelenmap. 

“Kinderen worden hierdoor eigenaar van hun leerproces. We werken allemaal aan hetzelfde vak, ieder op zijn eigen niveau. Daardoor kunnen we tegemoetkomen aan de leerbehoeften van alle kinderen.”, vertelt Judith van der Maaten (leerkracht groep 8) enthousiast. “Op sociaal-emotioneel vlak kiezen we elke maand een groepsdoel én werken kinderen aan hun persoonlijke doelen, die we inzichtelijk maken op een doelenmuur.”

Image