Spelenderwijs leren alle kinderen
Engels vanaf groep 1

Spelenderwijs leren alle kinderen
Engels vanaf groep 1

Pak een computer, een spelletje, zet de radio aan en je hoort en leest in het Engels. Daarom biedt De Parel Engelse les aan vanaf groep 1. U leest het goed, vanaf groep 1. En met succes. “We bereiden de kinderen graag voor op de maatschappij van nu,” zo legt Joanita Franken uit. “Juist in de taalgevoelige periode pakken kinderen een andere taal gemakkelijk op, daar maken we graag gebruik van.”

Spelenderwijs leer je een vreemde taal

De kleuters krijgen spelenderwijs Engelse woordjes aangeboden. De lessen op De Parel zijn wisselend. De ene keer is er een knutselles helemaal in het Engels en de andere keer worden er bijvoorbeeld liedjes gezongen. “Tijdens de Engelse les spreekt de juf of meester alleen maar Engels. Best even wennen voor de kinderen, maar het gaat heel goed. Uiteraard mogen de kinderen in het Nederlands vragen stellen als het niet in het Engels lukt.”

Plezier staat voorop

Joanita Franken wil van de lessen een feestje maken. “Je leert ze woorden en grammatica, maar praten in een andere taal en het plezier staat voorop. We laten kinderen dingen uitbeelden. De ander vraagt dan bijvoorbeeld Are you a horse? Een perfecte manier om met korte zinnen te oefenen. We gebruiken methodes die speciaal geschikt zijn voor de leeftijd waarmee we werken.”

Image

“We gebruiken methodes die speciaal geschikt zijn voor de leeftijd waarmee we werken.”

Veiligheid voorop

De Parel vindt het belangrijk dat je kinderen niet dwingt om dingen voor de klas te zeggen. “Op een veilige manier breng je ze in contact met de Engelse taal. Het ene kind pakt het zo op en wil graag iets aan de hele klas vertellen, de andere leerling vindt het lastiger en spreekt liever alleen Engels tegen de leerkracht. Dat is allebei prima.”

Herhaling in groep 3 en 4

Groep 3 en 4 zijn druk met leren lezen en rekenen in het Nederlands. Die herhalen wat ze in de kleuterbouw hebben geleerd. “Er worden weinig nieuwe woorden aangeboden. In deze groepen bieden wij ook lessen handvaardigheid, gymnastiek en muziek in de Engelse taal aan. 

Je geeft die lessen dus niet in het Nederlands, maar in het Engels. Zo heeft de Engelse les minimale impact op het lesrooster. Nieuw aanbod komt er weer vanaf groep 5.