De stichting

De Meent is een Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Elburg.

Lees

Identiteit

‘Elk kind glanzend en uniek’ is het motto van De Parel. We mogen allemaal ‘Parels’ in Gods hand zijn.

Lees

Onderwijsdoelen

Wij hebben aandacht is voor diversiteit. We leren dan van en met elkaar.

Lees

Onderwijsresultaten

Bekijk o.a. de resultaten op basis van de referentieniveaus.

Lees

Onderwijskwaliteit

Onderwijs is onze kerntaak. Dat komt tot uiting in onze missie.

Lees

Klachten en veiligheid

Voor PCPO De Meent is het belangrijk dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van om buitenschoolse activiteiten te bekostigen.

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Met Samenwerkingsverband Zeeluwe onderhoudt PCPO De Meent nauwe banden.

Lees