“Als ouders doen we
ons best”

“Als ouders doen we
ons best”

Een school kan niet zonder betrokken ouders

Kom binnen en help mee!

De Regenboog heeft enthousiaste en actieve ouders. “Verbinding vinden we belangrijk”, vertelt Stieneke. “Daarom zoeken we de samenwerking op en organiseren we verschillende momenten in het jaar om ouders te ontmoeten en af te stemmen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kinderen.”

Brigadier

De Regenboog ligt aan een drukke weg. “De brigadiers zorgen ervoor dat iedereen veilig kan oversteken. ‘s Ochtends wordt dit door ouders gedaan, ‘s middags uit school doen leerkrachten dit. Het is fijn om als school deze veiligheid te kunnen bieden, door hulp van ouders.”

Image

Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR)

“De MR,  bestaand uit twee ouders en twee teamleden, komt een keer of zes per jaar samen om met mij bespreken hoe het gaat op school”, vertelt Stieneke. “Het is fijn om vanuit de ouders te horen hoe zij bepaalde werkwijzen ervaren of hoe zij kijken naar de kwaliteit." Binnen de MR wordt er een verdiepend gesprek gevoerd over kwaliteit en beleid, als een goede spiegel voor de school. 

Ook de ouderraad op De Regenboog is erg actief. “Ik vind het belangrijk betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen dus ik doe het graag,” zo vertelt een ouder. De Ouderraad werkt in nauwe samenwerking met het team. Samen wordt overlegd wat er per jaar nodig is en dan worden de taken verdeeld. “Samenwerken aan leuke activiteiten, waar de kinderen ook erg blij van worden, dat is elke keer een feestje!”

“Met elkaar regelen we een hoop leuke dingen voor de kinderen”

Verbinding

“Verbinding en samenwerken met ouders vinden wij erg belangrijk.” Daarom hebben we aan het begin van het schooljaar met alle ouders een startgesprek. Hierin stemmen we samen af wat het kind nodig heeft en wat beide partijen daarin kunnen betekenen. Daarnaast worden ouders gedurende het schooljaar een aantal keer uitgenodigd op een spreekmoment. Daarin wordt de voortgang van de ontwikkeling besproken.

Maar naast de gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen, vinden we elkaar ontmoeten en ouders betrekken bij ons onderwijs ook erg waardevol. Daarom organiseren we ook verschillende momenten van ontmoeting, activiteiten waarbij ouders meehelpen of manieren om ouders te laten ervaren hoe ons onderwijs eruit ziet.

Image