Colofon

Dit magazine is een interactieve uitgave van stichting De Meent. De Meent vormt het bestuur over vijf protestants-christelijke basisscholen in Elburg, ’t Harde en Doornspijk. Dit zijn scholen met een eigen visie en een eigen profiel.
Image
Weitakkerstraat 8 | 8081 XX Elburg

Redactie:

Jessica van den Bergh

Concept, vormgeving & realisatie:

Kamels | Ronald Talen en Roel Lindeboom

Fotografie:

Ursula van de Bunte - Ursula Fotografie

Zonder toestemming van stichting De Meent mogen geen artikelen foto’s worden overgenomen voor  andere publicaties.