De stichting

De Meent is een Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Elburg.

Lees

Lees

Identiteit

De Regenboog is een protestantschristelijke basisschool.

Lees

Lees

Onderwijsdoelen

Als team hebben wij onze algemene visie opgesteld.

Lees

Lees

Onderwijsresultaten

Op De Regenboog maken we gebruik van verschillende toetsen om de resultaten van de leerlingen te meten.

Lees

Lees

Onderwijskwaliteit

Onderwijs is onze kerntaak. Dat komt tot uiting in onze missie.

Lees

Lees

Klachten en veiligheid

Voor PCPO De Meent is het belangrijk dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt.

Lees