In vertrouwen,
op de toekomst gericht

In vertrouwen,
op de toekomst gericht

Voorwoord

In vertrouwen, op de toekomst gericht

Kinderen komen op De Regenboog om te leren. Onze slogan: In vertrouwen, op de toekomst gericht, slaat op ons onderwijs. Ons onderwijs gaan we aanpassen door de kinderen nieuwe vaardigheden aan te bieden die ze straks nodig hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat we de kinderen hiermee voldoende bagage voor de toekomst meegeven. Onze slogan slaat ook op onze identiteit: we vertrouwen bij alles wat we doen op God, alle dagen van ons leven en zien daarmee ook uit naar de toekomst.

Op De Regenboog nemen we kinderen serieus. Er wordt veel met hen gepraat. Soms laten we kinderen meebeslissen. We nemen altijd de tijd om met een kind te praten, zeker als we denken dat er iets dwars zit. We willen dat kinderen zich op school veilig en plezierig voelen.

Ouders zijn altijd welkom op school. U kunt ook een afspraak maken met de directeur of een leerkracht. Ouders worden ook gevraagd om mee te helpen op school. We vinden het fijn om een goed contact met de ouders te hebben, maar een goed contact komt van twee kanten. Ouders moeten contact opnemen met de school als er iets is. U kunt erop rekenen, dat wij dat ook doen als het nodig is.

In de eerste plaats is de regenboog het symbool van Gods eeuwigdurende verbond met Noach en alle mensen die na Noach op aarde zullen wonen. Daarmee is het een hoopvol teken voor allen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Tegelijkertijd is de regenboog het symbool voor eenheid; alle kleuren samen in het licht van één boog.

Ieder kind is uniek, maar ondanks hun verscheidenheid horen ze bij elkaar op onze school: De Regenboog. Als wij de regenboog aan de hemel zien staan, mogen we ons geborgen en veilig weten bij God, onze Vader die ons Zijn belofte heeft gegeven; “Ik zal met jullie zijn tot aan het einde van de aarde”.

Als team werken wij vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie om met de kinderen te werken. We willen dit geloof en de betekenis ervan in het leven doorgeven aan de kinderen.

In dit magazine kan natuurlijk niet alles staan, maar we hopen u een beeld te geven over de manier waarop wij, met Gods hulp, proberen waar te maken wat in dit magazine beschreven staat. Ik wens u veel leesplezier!l

Wilt u meer weten over De Regenboog? Wij geven u graag een persoonlijke rondleiding.

Image

Durk de Boer

directeur