In vertrouwen,
op de toekomst gericht

In vertrouwen,
op de toekomst gericht

Voorwoord

In vertrouwen, op de toekomst gericht

Op de Regenboog staat leren centraal. Dat doen we in vertrouwen, op de toekomst gericht! We vertrouwen elkaar en zijn zelf te vertrouwen. Dat geeft een veilige sfeer waardoor we kunnen leren. Onze slogan slaat ook op onze identiteit: we vertrouwen bij alles wat we doen op God, alle dagen van ons leven en zien daarmee ook uit naar de toekomst.

We mogen ook vertrouwen op ons eigen kunnen. We leren kennis én vaardigheden aan; zo bereiden we de kinderen voor op de toekomst. Onze successen vieren we, waardoor ook ons zelfvertrouwen groeit. 
Op de Regenboog vinden we het belangrijk dat iedereen gezien en gehoord wordt. Ieder mens, ieder kind is uniek geschapen en van waarde. We laten kinderen meedenken en meehelpen met ons onderwijs en de organisatie daarvan, want we zijn samen verantwoordelijk. Daarmee willen we ook talenten stimuleren en ruimte geven, zodat deze kunnen groeien en zichtbaar worden. 

In onze samenwerking met ouders vinden we het belangrijk om elkaar op de hoogte te houden en samen af te stemmen wat er nodig is. We kunnen elkaar helpen en aanvullen bij de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen verantwoordelijkheid. We organiseren meerdere spreekmomenten in het jaar, maar daarnaast zijn ouders altijd welkom op school. We verwachten dat ouders contact opnemen als er iets is en wij doen hetzelfde als dat nodig is.

Als team werken wij vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie om met de kinderen te werken. We willen dit geloof en de betekenis ervan in het leven doorgeven aan de kinderen. We werken met passie en enthousiasme en blijven zelf ook leren en ontwikkelen. 

Dit alles doen we vanuit vier kernwaarden: Veiligheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Verbinding. Via deze website willen we u een beeld geven van onze visie en werkwijze. Maar we kunnen daar nog veel meer over vertellen en van alles laten zien. Wilt u meer weten? Laat het ons weten, dan geven we u graag een rondleiding door onze school.

Image

Stieneke Ymker

directeur