Leren door
onderzoek doen

Leren door
onderzoek doen

“Je ziet enthousiaste kinderen aan het werk”

Leren door onderzoek doen

Blijven leren en het beste bieden aan de leerlingen, dat is wat basisschool De Wildemaet wil met het team. “We bereiden kinderen voor op de maatschappij die verwacht dat ze zelfdenkende wezens worden,” zo legt leerkracht Rynco Pierik uit. “Dan mogen we ook wat van onze leerkrachten verwachten.” 

Enthousiaste kinderen

“Kinderen leren op basis van onderzoeksvragen en eigen onderzoek. Bij ieder thema vragen we wat een leerling wil leren over het thema. Zo kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij wat een kind nodig heeft om te leren. Je ziet enthousiaste kinderen aan het werk, daar doen we het voor. Als ze een lapbook maken, ziet dat er echt bij iedereen anders uit.”

Image

Ervaringsgericht leren

“Er zijn diverse werkvormen om onderzoek te doen. De ene keer maak je een opdracht. De andere keer leer je door een spel of je maakt een presentatie van wat je geleerd hebt. Het is mooi om te zien hoe divers de uitkomsten zijn. Het kan zijn dat je onderzoek doet in de wijk. Het hangt af van de groep waarin je de opdracht uitvoert. Kinderen genieten echt van ervaringsgericht leren.”

“Je weet wat je leert en waarom je het leert”

Aansluiten bij vervolg

“Deze manier van werken sluit aan bij wat het voortgezet onderwijs verwacht van de leerlingen. Daarom vergroten wij het eigenaarschap van kinderen al op jonge leeftijd. Je weet wat je leert en waarom je het leert. Wij gaan richting procesbenadering in plaats van oordelen over het product. Dat spreekt kinderen enorm aan.”

Thematisch onderwijs

“Je merkt aan de kinderen dat ze veel meer opsteken dan van eerdere lessen die we gaven. Bij de kleuters werd gewerkt aan het thema ‘wilde dieren’. Als je tijdens het vrijspelen ineens hoort ‘kijk juf nu ben ik een wurgslang’ merk je dat ieder kind het thema op zijn eigen manier verder invulling geeft.”

Image

Veel studenten

“Onze manier van werken zorgt ervoor dat we een aantrekkelijke stageschool zijn. Er zijn veel meer studenten die bij ons het vak willen leren. Wij zien ze echt als collega’s. Ze komen van ons leren en brengen hun eigen kennis en ideeën mee. Het is een ideale manier om veel handen in de klas te hebben. We hebben een samenwerkingscontract met VIAA. Alle collega’s zijn geschoold coach om studenten te begeleiden.”