Eigenaarschap
en 21e-eeuwse vaardigheden

Eigenaarschap
en 21e-eeuwse vaardigheden

De kinderen op Het Octaaf leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag, spullen en ontwikkeling. “Eigenaarschap noemen we dat”, vertelt leerkracht Rick Leusink. “Wij betrekken kinderen bij hun leerproces en maken ze bewust van hun mogelijkheden. Kinderen leren nadenken over wat zij willen bereiken en hoe zij dat kunnen realiseren. Het is geen vak, maar een houding die getraind en gecoacht wordt.”

Dit begint al van jongs af aan en werkt als een rode draad door de school. “Kinderen moeten voor een opdracht zelf hun spullen pakken en weer opruimen. Ook bij het oplossen van conflicten komt het eigenaarschap terug. Voor welk deel ben jij verantwoordelijk? En wat kan jij doen om het op te lossen? Het zorgt ervoor dat je je richt op oplossingen en niet op problemen.”

Leer jezelf kennen

Eigenaarschap is geen doel, het is een middel tot zelfontplooiing. Om jezelf te ontwikkelen, moet je jezelf kennen en weten waar je talenten en behoeften liggen. Rick Leusink gaat daarom regelmatig in gesprek met zijn leerlingen en stelt dan persoonlijke vragen. “Waar ben jij goed in? Wat heb jij nodig om tot leren te komen en je goed te voelen in de groep? Door deze inzichten worden kinderen eigenaar van hun leerproces en dat vergroot hun motivatie. Ook leren ze zichzelf beter kennen, waardoor zij kwaliteiten ontdekken en zelfvertrouwen opdoen.”

Digitale vaardigheden en kritisch durven kijken

Alle kinderen krijgen in groep 6 een typecursus en bijna elk kind heeft een eigen device, waarop zij o.a. hun rekenlessen maken. “De digitale devices zijn niet meer weg te denken. Kinderen zijn er vaak al heel handig mee, maar weten nog niet hoe ze het goed kunnen inzetten. Dat willen wij ze leren; slim en snel zoeken, bronnen filteren en kritisch kijken naar informatie. Met het trainen van deze vaardigheden willen wij kinderen voorbereiden op hun toekomst.”