Het is ons fundament
voor het denken en handelen

Het is ons fundament
voor het denken en handelen

Op Het Octaaf lezen we de verhalen uit de Bijbel, we zingen en bidden met elkaar. “Dit is niet alleen maar een apart moment”, legt Marieke Pluim uit. “Het geloof in de Here Jezus en de verwondering over Zijn schepping klinkt door alles heen. Het mag zichtbaar zijn in de omgang met elkaar en de lessen die we geven. Het is ons fundament voor het denken en handelen.”

Uw kind is uniek geschapen met veel talent. “Op onze school mag dat tot bloei komen."  “De Here Jezus heeft ons de opdracht gegeven om voor elkaar te zorgen. We hebben elkaar nodig. Daarom kiezen we voor de combinatie: ieder uniek, samen compleet. We werken samen, maken plezier en helpen elkaar.”

Image

Voorleven en uitdragen

We mogen ons op school verwonderen over Gods prachtige schepping. In Zijn schepping zingen de vogels een lied voor Hem. Kinderen leren dat ze hun eigen stem mogen laten klinken in het lied voor God. “Zijn liefde voor ons staat centraal. Dat willen we voorleven en uitdragen. Uw kind mag zich veilig en geborgen weten op onze school vanuit Zijn liefde!." 

Bijzondere momenten

Marieke Pluim vertelt over de vieringen op school. “Wij zijn dankbaar dat God voor ons zorgt en bij ons is. Op feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren mogen we stilstaan bij de betekenis hiervan.”
Roos van Kolk, leerkracht groep 1/2, ziet de dagopening als een bijzonder moment in de klas. “Elke ochtend bidden wij met God. Van tevoren bespreken wij wat de kinderen willen vertellen en vragen aan de Here God. Hier komen hele mooie dingen naar voren. Een voorbeeldvraag is: Kan ik echt met de Here God praten en praat Hij ook terug? Zo krijg je hele goede gesprekken en waardevolle momenten met de kinderen.”