De stichting

De Meent is een Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Elburg.

Lees

Lees

Identiteit

Het Octaaf is een christelijke basisschool. Alle kinderen zijn welkom op onze school.

Lees

Lees

Onderwijsdoelen

Op onze school groei je in kennis, train je vaardigheden en ontdek je talent.

Lees

Lees

Onderwijsresultaten

Alles is erop gericht het kind op zijn eigen niveau te laten presteren, uitgaande van hoge verwachtingen.

Lees

Lees

Onderwijskwaliteit

Onderwijs is onze kerntaak. Dat komt tot uiting in onze missie.

Lees