De stichting

De Meent is een Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Elburg.

Lees

Identiteit

Het Octaaf is een christelijke basisschool. Alle kinderen zijn welkom op onze school.

Lees

Onderwijsdoelen

Op onze school groei je in kennis, train je vaardigheden en ontdek je talent.

Lees

Onderwijsresultaten

Alles is erop gericht het kind op zijn eigen niveau te laten presteren, uitgaande van hoge verwachtingen.

Lees

Onderwijskwaliteit

Onderwijs is onze kerntaak. Dat komt tot uiting in onze missie.

Lees

Klachten en veiligheid

Voor PCPO De Meent is het belangrijk dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage om buitenschoolse activiteiten te bekostigen.

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Met Samenwerkingsverband Zeeluwe onderhoudt PCPO De Meent nauwe banden.

Lees