Ieder uniek,
samen compleet

Ieder uniek,
samen compleet

Voorwoord

Ieder uniek, samen compleet

“Je bent wonderlijk gemaakt. Uniek geschapen door God de Vader." Je mag je eigen geluid laten horen bij ons op Het Octaaf en zijn wie je bent.

Op Het Octaaf staat het kind centraal. Als school bouwen we aan een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Een veilige sfeer waarin uw kind zich thuis mag voelen. Samen bekijken we wat een kind nodig heeft om tot bloei te komen en daar stemmen we ons onderwijs op af.

Wij zijn een christelijke school. De naam ‘Het Octaaf’ heeft alles te maken met muziek. We geven kinderen de boodschap mee: “Jij mag Zijn kind zijn en je eigen geluid laten horen.” Wij vertellen de verhalen uit de Bijbel, over de Here Jezus die veel van ons houdt. Zijn liefde voor ons klinkt door alles heen. We leren de kinderen van zichzelf te houden om zo ook van een ander te kunnen houden. Op Het Octaaf zien wij het kind. Om het onderwijs passend te maken, is de driehoek ouder-kind-school van groot belang. “Wat heeft uw kind nodig? Wat werkt voor uw kind?” Samen optrekken in de begeleiding van uw kind is onze kracht. 

Wij werken aan een positieve sfeer. De Kanjertraining is de basis voor hoe we met elkaar omgaan. Samen mogen we leren en ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier. Door talent zichtbaar te maken, kunnen we talenten inzetten en elkaar aanvullen en helpen. In ons techniekonderwijs en het werken met 4x Wijzer komt het onderwijs samen in hoofd, hart en handen. We bieden een uitdagende leeromgeving waarin een kind zich veilig voelt om te leren en te ontdekken.

Zo zijn we met elkaar Het Octaaf: ieder uniek, samen compleet!

Heeft u nog vragen of wilt u komen kijken? U bent van harte welkom!

Image

Marieke Pluim

directeur