Ieder uniek,
samen compleet

Ieder uniek,
samen compleet

Voorwoord

Ieder uniek, samen compleet

“Je bent wonderlijk gemaakt. Uniek geschapen door God de Vader." Je mag je eigen geluid laten horen bij ons op Het Octaaf en zijn wie je bent.

Op Het Octaaf staat het kind centraal. Als school bouwen we aan een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Een veilige sfeer waarin uw kind zich thuis mag voelen. Samen bekijken we wat een kind nodig heeft om tot bloei te komen en daar stemmen we ons onderwijs op af.

Wij zijn een christelijke school. De naam ‘Het Octaaf’ heeft alles te maken met muziek. We geven kinderen de boodschap mee: “Jij mag Zijn kind zijn en je eigen geluid laten horen.” Wij vertellen de verhalen uit de Bijbel, over de Here Jezus die veel van ons houdt. Zijn liefde voor ons klinkt door alles heen. We leren de kinderen van zichzelf te houden om zo ook van een ander te kunnen houden. Op Het Octaaf zien wij het kind. Om het onderwijs passend te maken, is de driehoek ouder-kind-school van groot belang. “Wat heeft uw kind nodig? Wat werkt voor uw kind?” Samen optrekken in de begeleiding van uw kind is onze kracht. 

Wij werken aan een positieve sfeer. De Kanjertraining is de basis voor hoe we met elkaar omgaan. Samen mogen we leren en ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier. Door talent zichtbaar te maken, kunnen we talenten inzetten en elkaar aanvullen en helpen. In ons techniekonderwijs en het werken met 4x Wijzer komt het onderwijs samen in hoofd, hart en handen. We bieden een uitdagende leeromgeving waarin een kind zich veilig voelt om te leren en te ontdekken.

Zo zijn we met elkaar Het Octaaf: ieder uniek, samen compleet!

Heeft u nog vragen of wilt u komen kijken? U bent van harte welkom!

Image

Marieke Pluim

directeur

Enthousiast geworden?

Meld hier eenvoudig uw kind aan via het online formulier. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op!

Image

Samenwerkingsverband

Met Samenwerkingsverband Zeeluwe onderhoudt PCPO De Meent nauwe banden in verband met haar verantwoordelijkheid betreffende kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte of aangepaste onderwijsarrangementen.

Het uitgangspunt: één kind en één goed afgestemd plan, dat door de samenwerkende ketenpartners uitgevoerd wordt. Ieder kind en elke jongere heeft recht op onderwijs en zorg op maat.

We gaan voor:
  • transparant te zijn in procedures,
  • het aantal regels te minimaliseren,
  • expertise te ontwikkelen en te delen,
  • met elkaar en met ouders/verzorgers samen te werken en
  • goed functionerende bestaande structuren te respecteren.

Kijk voor meer informatie op de site van Zeeluwe.

Ouderbijdrage en opvang

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 32,-

Daarvan bekostigen we:

  • (buitenschoolse) activiteiten
  • vieringen
  • extra activiteiten binnen de school.

Naast de vrijwillige bijdrage, worden er kosten voor schoolreisjes en schoolkamp in rekening gebracht.

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage van kracht geworden. De kern van de wet is dat alle kinderen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of niet willen betalen.

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Opvang tijdens de middagpauze wordt verzorgd door het team. Zo zorgen we samen voor continuïteit.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Op Het Octaaf hebben wij een eigen naschoolse opvang in samenwerking met BijdeHandjes. Bezoek de site voor meer informatie.

Image