Elk kind is uniek

Elk kind is uniek

Onderwijs op De Borchstee

Betrokken leerlingen leren het meest

Het onderwijs op De Borchstee is allesbehalve saai. Kinderen gaan aan de slag met leuke opdrachten en leren veel spelenderwijs. Er wordt aandacht besteed aan elke leerling en het onderwijsaanbod wordt zo passend mogelijk gemaakt, want elk kind is uniek.

De Borchstee is een protestants-christelijke school. Er wordt gebeden, gezongen en geluisterd naar verhalen uit de Bijbel, waarbij er een vertaalslag wordt gemaakt naar het heden. "En het is meer dan dat", vertelt leerkracht Nathalie Wolterink (groep 1/2). “Het komt in alles terug; hoe we met elkaar omgaan, hoe we naar andere mensen kijken. Iedereen is waardevol en uniek, mooi gemaakt door God. Zo kijken wij als leerkrachten naar de kinderen, en zo proberen we ook de kinderen naar elkaar te laten kijken. We vinden het belangrijk dat kinderen zich gezien en geliefd voelen, niet alleen door ons als leerkrachten maar zeker ook door God.”

Image
Image

Leesonderwijs op eigen niveau

Het leesplezier staat centraal op De Borchstee, en daarom is er gekozen voor een eigen methode in de middenbouw. “Wij beginnen vrijwel elke dag met een leescircuit, waarbij de kinderen in groepjes spelletjes doen, passend bij hun niveau”, vertelt Maria Dickhof (leerkracht groep 3/4). “In de leesles gaan ze ieder aan de slag met een tekst, altijd passend bij het thema.”
“De kinderen zijn spelenderwijs aan het oefenen met het lezen”, vult Suzanne Kramer (leerkracht groep 3) aan. “En onze schoolbibliotheek, gevuld met leuke en nieuwe boeken, draagt zeker bij aan de leesbeleving.”

Bewegend leren

Elke week staat ‘bewegend leren’ op het rooster, denk dan bijvoorbeeld aan een letterspeurtocht, wandeldictee, sommenbingo of spellingstoelendans. Waarom?
“Beweging is zó goed voor de kinderen en ze hebben het zo nodig!”, vertelt Suzanne Kramer enthousiast. “Kinderen moeten niet de hele dag achter hun tafel zitten. Het is zo fijn dat ze hun energie kwijt kunnen én op een andere manier leren waardoor ze weer betrokken en gemotiveerd zijn.”