Waarom kiezen voor
De Borchstee

Waarom kiezen voor
De Borchstee

Elk kind wordt gezien en gewaardeerd

Hier is zorg en ruimte voor ieder kind

Op De Borchstee wordt gewerkt met oog voor het kind. Er heerst een warme, veilige en open sfeer waarin veel aandacht is voor de individuele behoeftes. Door vaak in gesprek te gaan met kinderen en laagdrempelig contact te hebben met ouders, wordt het onderwijs zo goed mogelijk op ieder kind afgestemd. “Wij staan als team om elk kind heen en zorgen zo voor een optimale ontwikkeling”, vertelt directeur Elsbeth van der Ziel enthousiast. “Uw kind voelt zich gezien en gewaardeerd!”

Image

Onderzoeken en bewegen

Elsbeth van der Ziel is trots op het onderwijs van de Borchstee. “Het is niet alleen goed afgestemd op elk kind, maar ook hartstikke leuk. Wij zien dat kinderen beter leren als dit spelend en bewegend wordt aangeboden. Wij werken veel met thema’s, waardoor de leerstof echt gaat leven en concreet wordt. Door onderzoek te doen leren de kinderen 21e-eeuwse vaardigheden, samenwerken en ontdekken zij hun interesses en talenten. Door doelen te stellen, worden de kinderen eigenaar van hun leerproces.”

Je bent goed zoals je bent

De Borchstee is een soort mini-maatschappij; er is diversiteit bij de leerlingen en ook in het team. “Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden”, vertelt Elsbeth van der Ziel. “We leren over onze overeenkomsten en verschillen en hoe we daarmee om kunnen gaan. Hier leggen wij de basis voor het latere functioneren in de maatschappij. Dat doen wij vanuit onze christelijke identiteit, waarin wij geloven dat elk kind uniek is en door God is geschapen. Als de leerlingen afscheid nemen in groep 8, dan hoop ik dat ze zeggen dat ze trots zijn op zichzelf. Dat ze weten wat ze in huis hebben, daar tevreden mee zijn en accepteren dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. Dát is onze missie.”