Aansluiten bij de ontwikkeling
van het kind

Aansluiten bij de ontwikkeling
van het kind

Zorg en ruimte voor ieder kind

Door aandacht en begrip kunnen kinderen groeien

Op De Borchstee is er zorg en ruimte voor ieder kind; dat is niet alleen het motto, maar ook het doel van het onderwijs. IB-er Petra Koekkoek vertelt gedreven: “Wij willen elk kind een fijne plek geven op onze school en zoeken altijd naar mogelijkheden hiervoor. Dat doen we zowel in de klas, als buiten de klas. We hebben veel expertise in huis en willen onze leerlingen datgene bieden wat zij nodig hebben.”

Zorgklas en Eurekagroep

In het hart van de school is een speciaal lokaal waar kinderen terecht kunnen voor een eigen werkplek; de zorgklas. “Het is hier stil, elk kind heeft een afgeschermde werkplek en dat bevordert de concentratie. Kinderen die vastlopen in hun eigen groep, kunnen hier hun schoolwerk maken. Later op de schooldag is de zorgklas ook beschikbaar voor kinderen die vastlopen in hun gedrag of emotionele welzijn. 

Voor elk kind wordt een hulpvraag geformuleerd. Wij geven de kinderen handvatten om met bepaalde situaties om te gaan, en leren ze hoe ze zelf onderdeel kunnen zijn van de oplossing”, vertelt zorgleerkracht Linda Prins enthousiast.

Image

Een leerling (groep 7) uit de zorgklas vertelt: “De juf helpt mij met het bedenken van hulp-gedachten.”

Naast de zorgklas is er ook een Eurekagroep op De Borchstee, voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Marlies Lap is Eureka-leerkracht en vertelt: “Voor elk kind zoeken we passende leeruitdagingen, niet alleen op cognitief vlak. Ook het ‘leren leren’, samenwerken en eigenaarschap voor je eigen leerproces komen hier aan bod.”

“In de klas snap ik dingen vaak heel snel en in de Eurekagroep krijg ik dan uitdagende opdrachten”, aldus een leerling uit de Eurekagroep.

Elk kind wordt gezien en gewaardeerd

Voor elk kind is aandacht, en dat is ontzettend belangrijk. “Doordat de kinderen met specifieke zorgvragen begeleid kunnen worden buiten de klas, is er voor de groepsleerkracht ruimte om veel aandacht te geven aan de kinderen in de eigen groep,” legt Petra Koekkoek uit. “Hierdoor wordt elk kind gezien en gewaardeerd, en dat is de basis van waaruit ze zich mogen ontwikkelen.”

Image