Je mag zijn wie je bent

Je mag zijn wie je bent

Kanjerschool...

“de kanjertaal is altijd positief naar kinderen toe”

Op Het Octaaf wordt al lang gebruik gemaakt van de Kanjertraining; een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor wordt er vertrouwen en een veilige sfeer gecreëerd. Kinderen leren omgaan met elkaar en zichzelf beter kennen. “De Kanjertraining gaat uit van het positieve,” vertelt leerkracht Helene van Asselt enthousiast.

De effecten van de Kanjertraining zijn zichtbaar in de school en op het schoolplein. Er heerst een veilige sfeer en kinderen voelen zich prettig. “Gaat er toch een keer iets mis? Dan lossen we het op. We leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met vervelende situaties. Zij leren om zelf hun grenzen aan te geven. Gaat de ander door, dan kunnen ze hulp vragen aan hun maatje en vervolgens aan hun leerkracht. Door het stellen van de juiste vragen op dat moment, worden kinderen zich bewust van hun handelen en de gevolgen daarvan. Het is mooi om te zien hoe kinderen hierdoor leren om zelf dingen op te lossen.”

Iedereen is anders

Helene van Asselt vertelt over de Kanjerweken; de eerste weken van het nieuwe schooljaar. “Er is dan extra aandacht voor de Kanjertraining. Iedereen is anders en je bent goed zoals je bent. De één is rustig, de ander wat drukker. De één neemt graag de leiding, de ander speelt soms graag alleen. Door die verschillen te benoemen, groeit de acceptatie en het vertrouwen in elkaar. Hierdoor creëer je een veilige basis voor elk kind, op een positieve manier.”

Leerling groep 7: “Op Het Octaaf voel ik me fijn en gelukkig”.

Image
Image

Kiezen voor positief gedrag

De Kanjertraining gaat uit van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Alle leerkrachten zijn geschoold om de wekelijkse Kanjerlessen te geven. “We spreken allemaal dezelfde taal. Kinderen leren zich bewust worden van hun eigen gedrag en de invloed daarvan op een ander. We leren ze om te kiezen voor bepaald gedrag.” 

Kanjertaal is altijd positief

De Kanjertraining ontwikkelt steeds nieuwe materialen die ingaan op de problemen in deze tijd. “Ik vind het mooi om te zien dat het werkt. Als je bent zoals je bent, is het goed. Het heeft voor mij ook op een erg prettige manier doorgewerkt in de lessen. Het is altijd positief naar kinderen toe.”