Kinderen mogen leren en ontdekken
in ons prachtige technieklokaal

Kinderen mogen leren en ontdekken
in ons prachtige technieklokaal

Op Het Octaaf krijgen de kinderen vanaf groep 2 techniekles in een prachtig technieklokaal. Er is een rijke leeromgeving gecreëerd die de leergierigheid en nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt.  Techniekleerkracht Alex Schurink is er erg blij mee. “De kinderen genieten van deze lessen en het past bij onze manier van werken. Ze leren op hun eigen manier en ontwikkelen talenten en vaardigheden.”

Werken met gereedschappen, proefjes doen en programmeren; het zijn slechts voorbeelden van wat er allemaal aan bod komt. Techniekleerkrachten Johan Versluis en Alex Schurink hebben een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor de groepen 2 t/m 8. “Alle groepen krijgen om de week techniekles. Wij blijven graag bij de basis en leren kinderen allerlei aspecten van techniek. Over een paar jaar mogen alle kinderen zeggen: dit hebben we op school al eens gedaan. Zo willen we ze voorbereiden op de toekomst en zelfvertrouwen geven.”

Image

Proberen en ontdekken

Het zelfontdekkend leren is waar kinderen blij en gemotiveerd van worden. “De lessen zijn heel afwisselend. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf aan de slag gaan, ze mogen uitproberen en ontdekken. Zo maken ze kennis met de veelzijdigheid van techniek.” Kinderen leren niet alleen de praktische vaardigheden. Ook 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, plannen en oplossingsgericht denken worden ontwikkeld.

Uitvinden waar je talent ligt

Kinderen leren techniek met hun hoofd, hart en handen. Het is erg veelzijdig en er is ruimte voor elk kind om zijn of haar eigen talenten en interesses te ontdekken én ontwikkelen. Alex Schurink vertelt trots: “De kinderen zijn enthousiast omdat ze graag met hun handen werken, creatief willen denken of vol ideeën zitten. Wij willen kinderen graag tot bloei laten komen en bewust maken van hun kwaliteiten en mogelijkheden. Onze technieklessen dragen daar zeker aan bij”.

Image