Midden in de maatschappij,
duidelijk Christelijk

Midden in de maatschappij,
duidelijk Christelijk

“Je wilt een licht zijn, een zoutend zout zijn. Dat zit in ons handelen,” zo beschrijft intern begeleider Jolanda Kanis de identiteit van De Parel. “Leerkrachten zijn christen, het is doorleefd in ons doen en laten.”

Open christelijke school

“We zijn een open christelijke school. Je hoeft niet tot één van de kerken te behoren als je je kind hier op school wilt aanmelden. Wij geven de principes vanuit de Bijbel vorm en inhoud. Fijn als een ouder daarop kan aanhaken. Onze omgeving mag daar ook iets van merken, vandaar dat we onze buren hartelijk welkom heten bij een christelijke viering zoals een pinkster- of kerstviering. Je kiest voor onze visie. Als je dat als ouder belangrijk vindt, dan past je kind op De Parel.”

Je mag uniek zijn

“De Bijbelse waarden en de principes van Gods koninkrijk willen wij uitdragen naar de kinderen en in ons team. Dat sluit ook mooi aan bij de principes van Covey die we de kinderen op school willen leren. Zo gaan we met elkaar om en met situaties om ons heen. Je mag uniek zijn. Iedere parel glanst op zijn eigen manier. We willen ieder kind de ruimte geven om te groeien. Alleen dan kun je zelf leren nadenken en eigen keuzes maken. Je mag je talenten die God je gegeven heeft ontwikkelen.”

Image
Image

Omzien naar elkaar

“We vinden het belangrijk dat kinderen blijven groeien. Als jij in bloei staat, mag de ander ook bloeien. Omzien naar elkaar hoort bij De Parel. Als er een kind is, dat het moeilijk heeft dan willen we daar naar omzien. Dat geldt voor kinderen onderling en voor de leerkrachten."

“We vinden het belangrijk dat kinderen blijven groeien”

Mooie gesprekken

“In de klas hadden we het over het verhaal van David die het moedig tegen reus Goliath opneemt. Kinderen dachten na over wat zij gedaan hadden als ze David waren. Had jij zo op God durven vertrouwen? Je krijgt mooie gesprekken over moeilijke keuzes en respect voor iedere keuze. We vertalen de verhalen naar het nu en dat biedt de mogelijkheid voor prachtige en eerlijke gesprekken in de groepen.”

Image