Kinderen worden voorbereid
op de toekomst

Kinderen worden voorbereid
op de toekomst

Alle leerlingen van De Parel krijgen les in Technologie. “Deze lessen bestaan uit ICT-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Zo bereiden we de leerlingen voor op de toekomst, op een praktische, speelse manier,” aldus vakleerkracht Corine Spaan-Bos.

Image

Oplossingsgericht en out-of-the-box denken

Kinderen leren niet alleen inhoudelijk over technologie, zoals omgaan met een computer, programmeren en informatie zoeken. “Naast de theoretische kant, gaan kinderen natuurlijk ook zelf aan de slag. De 21e-eeuwse vaardigheden komen veel aan bod in deze lessen. Zo leren kinderen om samen te werken, oplossingsgericht en kritisch te denken, hun mening te vormen over belangrijke onderwerpen en stimuleren wij ze om out-of-the-box te denken.”

“Je kan lekker creatief bezig zijn. Je leert ervan en je kan je fantasie gebruiken.”
- Tim van ‘t Hul, leerling groep 7

Zelf verantwoordelijkheid nemen

“Ik vind het belangrijk om kinderen ‘eigenaarschap’ te leren. Zo zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor hun materiaal en het opruimen ervan. Ook bespreken we met de oudere kinderen omgangsvormen op internet en social media en hun rol daarin. Wij vinden het belangrijk om kinderen hierover voor te lichten en ze te beschermen. Door dit bespreekbaar te maken, leren zij hier zelf keuzes in te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.”

Talenten ontdekken en ontwikkelen

“We vinden het belangrijk dat de kinderen kennismaken met alle materialen, van Lego WeDo tot de Bee Bot. Ze leren met hun hoofd én handen en daardoor kunnen alle kinderen tot bloei komen. Ze mogen hun talenten ontdekken én ontwikkelen.” Corine neemt een coachende rol in en leert kinderen te reflecteren op hun keuzes. “Het gaat niet alleen om het eindproduct, maar ook om het proces ernaar toe. Door het stellen van de juiste vragen, leren kinderen dit proces te evalueren.”

Image