Identiteit
moet je doen!

Identiteit
moet je doen!

Samen maken we de wereld een beetje mooier

Identiteit moet je doen!

Wij zijn een christelijke basisschool en geloven dat God liefde is. Vanuit ons geloof willen wij op een respectvolle, eerlijke en open manier met elkaar samenwerken en leven. Wij gaan uit van het feit dat elk kind uniek is.

Leerkracht Herma Badenbroek legt uit dat de christelijke identiteit in meer dingen terugkomt dan alleen tijdens de godsdienstlessen. “We proberen kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat. De liefde tot God en tot je naaste willen we meegeven.” Een gebedsgroep, bestaande uit diverse ouders, komt elke maand bijeen om te bidden en te danken. De onderwerpen hiervoor worden door leerkrachten en kinderen aangereikt en/of brengen zij zelf naar voren. 

Image

Bijbelonderwijs

Bijbelse geschiedenis wordt als vak gegeven op school. De kinderen leren Bijbelse liederen, er zijn dagelijkse dagopeningen en we lezen/vertellen uit de Bijbel. Ieder jaar vieren we de christelijke feesten Kerst, Pasen en Pinksteren samen met de kinderen. De ene keer is dit een viering in de kerk, de andere keer op school. Daarnaast worden ook Advent en de Lijdenstijd met alle kinderen in de hal op school gevierd. Elke 3 jaar organiseren wij een kerstwandeling door de wijk. “Deze viering wordt altijd zeer gewaardeerd door de kinderen, ouders én buurtbewoners”, vertelt Herma Badenbroek enthousiast.

“Onze identiteit is niet alleen zichtbaar binnen de schoolmuren.”

Image
Image

“We proberen kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat.”

Bij de tijd

Om onze godsdienstlessen bij de tijd te houden, hebben we gekozen voor een nieuw Bijbelrooster, een nieuwe liedlijst en voor alle groepen is de SamenleesBijbel aangeschaft. Zo verwerken we ons geloof in de huidige samenleving. Onze identiteit is niet alleen zichtbaar binnen de schoolmuren. Wij vinden het belangrijk om goede doelen te steunen. Ook wordt er aandacht besteedt aan de samenwerking tussen kerk, school en gezin.