Peuters en BSO in De Wildemaet

Peuters en BSO in De Wildemaet

“We passen als organisaties goed bij elkaar, het klikt echt”

Peuters en BSO in De Wildemaet

De Wildemaet beschikt over voor- en naschoolse opvang in school. Dit wordt aangeboden door Prokino. Zij zijn ook de dragende kracht achter de peutergroep. Leidinggevende Betsy Smit merkt dat ouders het erg prettig vinden dat alles op één locatie wordt aangeboden. “Daarnaast is het praktisch dat je je kinderen op dezelfde locatie kunt halen en brengen.”

Fijne samenwerking

“We passen als organisaties goed bij elkaar, het klikt echt. Wij gebruiken de faciliteiten binnen school. De centrale hal is heerlijk groot. Ook lezen we graag in de prachtige bibliotheek. Er zijn vaste medewerkers voor de peutergroep en BSO. Zo is er altijd hetzelfde gezicht in school. Dat is prettig voor de kinderen en voor school.” 

Image

Naar school gaan

“Doordat onze peuters al in een basisschool zijn, is de overgang als ze 4 jaar worden minder groot. De peuters en kleuters spelen samen buiten en kennen elkaar. Ook is de kleuterjuf al een bekend gezicht. Dan is naar school gaan lang niet zo spannend meer en dat is goed voor het kind.”

“De peuters en kleuters spelen samen buiten en kennen elkaar”

Normen en waarden

“Net als De Wildemaet vinden wij normen en waarden belangrijk. We leren de kinderen elkaar in hun waarde te laten. De programma’s van de peuters en voor- en naschoolse opvang zijn uiteraard anders qua insteek. Voor de peuters bij De Maetjes proberen we de doorgaande lijn naar school zo vloeiend mogelijk te maken.”

Werken in thema’s

“De BSO is vrije tijd voor de kinderen. De Schippers is een groep voor kinderen van 4 tot 13 jaar. We werken themagericht. Er worden altijd diverse activiteiten aangeboden voor de kinderen. Buiten spelen is altijd goed, maar ook binnen is er genoeg te doen. Tijdens de vakantie kijken we hoeveel kinderen er zijn. De kinderen worden dan op locatie Ziezo opgevangen. Dan draaien we een speciaal programma. Zo was er afgelopen jaar een reis door allerlei werelddelen.”

Openingstijden Prokino

Peuterspeelzaal:
dinsdag en donderdag: 8:15 - 11:45 uur.

Buitenschoolse Opvang:
maandag 14:00 - 18:00 uur
dinsdag en donderdag: 7:30 - 8:30 uur en van 14:00 - 18:00 uur.