Ieder kind de juiste koers

Ieder kind de juiste koers

Voorwoord

Ieder kind de juiste koers

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Wij leven en werken vanuit het geloof dat God liefde is. Vanuit ons geloof willen wij op een respectvolle, eerlijke en open manier met elkaar samen werken en leven. Wij gaan uit van het feit dat elk kind uniek is.

Op De Wildemaet vinden we het belangrijk dat kinderen over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikken. We willen kinderen leren zich sociaal-emotioneel zo te ontwikkelen, dat zij weerbaar worden, zelfbewust zijn en respect hebben voor zichzelf en de ander. Wij leren kinderen om te gaan met verschillen.

De Wildemaet profileert zich als cultuurschool. Door de ligging dicht bij de oude binnenstad zoeken we verbinding met cultuur-historische activiteiten en we werken we samen met instellingen die voor ons iets kunnen betekenen op het vlak van kunst, muziek, dans en theater.

Om ieder kind de juiste koers te laten varen, werken we met moderne leermethoden zodat we zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de behoefte van de leerling. We zoeken naar mogelijkheden voor leerlingen die meer aankunnen en voor leerlingen die het moeilijk vinden.

In de klas krijgen kinderen extra uitdaging en/of werk op hoger niveau, dan wel extra instructie op eigen niveau. Buiten de klas kunnen kinderen lessen volgen in de Eurekagroep of juist individueel begeleid worden door externe deskundigen.

In dit magazine kan natuurlijk niet alles staan, maar we hopen u een beeld te geven over de manier waarop wij, met Gods hulp, proberen waar te maken wat in dit magazine beschreven staat. Ik wens u veel leesplezier!

Wilt u meer weten over De Wildemaet? Wij geven u graag een persoonlijke rondleiding.

Image

Mart Nomen

directeur