Op de Regenboog
is iedereen welkom

Op de Regenboog
is iedereen welkom

We willen de liefde van God laten zien

Ieder kind is door God uniek geschapen

De Regenboog is een protestants christelijke school. “Het geloof in God is voor ons belangrijk en dat bepaalt hoe we omgaan met kinderen. We willen hen de liefde van God laten zien,” zo legt leerkracht Cobi Schreurs uit. De Regenboog staat open voor iedereen die de identiteit respecteert.

Ieder dagdeel wordt begonnen en afgesloten met gebed. We vertellen bijbelverhalen, zingen Psalmen, gezangen en andere christelijke liederen. Kerst of Pasen wordt altijd in de kerk gevierd met de kinderen en hun ouders. Natuurlijk zijn andere belangstellenden dan ook van harte welkom. Met bid- en dankdag gaan we met alle kinderen naar de Gereformeerde Kerk in het dorp om daar een kinderdienst bij te wonen.

Identiteit verweven met onze lessen

Door ons lesgeven, in hoe we met de kinderen en elkaar omgaan, willen we Jezus als voorbeeld stellen. Methodes worden zorgvuldig uitgezocht, passend bij onze identiteit. Ook de boeken in de bieb worden gescreend op inhoud en taalgebruik. Er is plaats voor boeken die we de kinderen met een gerust hart zelfstandig kunnen laten lezen. Andere (populaire) jeugdboeken worden besproken in de groep. Zo begeleiden we kinderen in het vormen van een eigen mening.

Image
Image
Image

Omzien naar elkaar

Vanuit de Bijbelse opdracht je naaste lief te hebben en vanuit de doelen van goed burgerschap, willen we de kinderen leren zich in te zetten voor mensen en kinderen die het veel minder hebben dan wij. Zo mogen kinderen elke maandag zendingsgeld meenemen waarmee we goede doelen steunen. Daarnaast doen we jaarlijks mee aan een paar acties, zoals bijvoorbeeld de schoenendoosactie en de voedselactie van Dorcas. “Via de nieuwsbrief houden we ouders en kinderen op de hoogte zodat iedereen weet waarvoor de opbrengsten bestemd zijn.”

Een mooie opdracht!

Ieder kind is door God uniek geschapen en ieder kind mag er daarom zijn. Dat is de drijfveer om ons best te doen om het kind tot zijn/haar recht te laten komen. Daar doen we het voor. Een mooie opdracht!