Op de Regenboog
is iedereen welkom

Op de Regenboog
is iedereen welkom

We willen de liefde van God laten zien

Ieder kind is door God uniek geschapen

De Regenboog is een protestants christelijke school. “Het geloof in God is voor ons belangrijk en dat bepaalt hoe we omgaan met kinderen. We willen hen de liefde van God laten zien,” zo legt Jurjan uit. De Regenboog staat open voor iedereen die de identiteit respecteert.

Iedere dag wordt begonnen en afgesloten met gebed. We vertellen bijbelverhalen, praten hierover en zingen verschillende christelijke liederen. Elke maand doen we dit met de hele school samen in de hal. Jaarlijks wordt Kerst of Pasen in de kerk gevierd met de kinderen en hun ouders. Natuurlijk zijn andere belangstellenden dan ook van harte welkom. Met bid- en dankdag gaan we met alle kinderen naar de Gereformeerde Kerk in het dorp om daar een kinderdienst bij te wonen.

Identiteit verweven met onze lessen

Methodes worden zorgvuldig uitgezocht, passend bij onze identiteit. Zo werken we bijvoorbeeld met ‘Wonderlijk Gemaakt’, een methode voor seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie. Ook de boeken in onze bieb worden gescreend op inhoud en taalgebruik. Er is plaats voor boeken die we de kinderen met een gerust hart zelfstandig kunnen laten lezen. Andere (populaire) jeugdboeken worden besproken in de groep, om de kinderen te begeleiden in het vormen van een eigen mening. Dit doen we ook in de IPC lessen; onze methodiek voor Wereldoriëntatie. We leren zien en begrijpen dat we uniek zijn, dus ook verschillend en hoe we elkaar met respect behandelen.

Image
Image
Image

Omzien naar elkaar

Door ons lesgeven, in hoe we met de kinderen en elkaar omgaan, willen we Jezus als voorbeeld stellen. Vanuit de Bijbelse opdracht je naaste lief te hebben en vanuit de doelen van goed burgerschap, willen we de kinderen leren naar elkaar om te zien. 
We stimuleren kinderen om te zien naar hun klasgenoten, maar ook naar anderen binnen de school, buiten de school en zelfs in een ander land. We hebben als school een kindje gesponsord: ‘Luke Zion’. We sparen voor hem en sturen en ontvangen regelmatig een brief.

Een mooie opdracht!

De opdracht rondom burgerschap; leren samen leven, is verweven met onze christelijke identiteit. Ieder mens is door God uniek geschapen en ieder mens mag er daarom zijn. Dat is onze drijfveer om elk kind, elk mens tot zijn/haar recht te laten komen. Daar doen we het voor. Een mooie opdracht!