“Ieder kind wil zich
goed gedragen”

“Ieder kind wil zich
goed gedragen”

De kinderen weten hun plek in de groep

Een goede sfeer op school

“Een dorpsschool in de positieve zin van het woord,” zo omschrijft Janetta de Regenboog. De Kanjercoördinator is blij dat ook de school aanvoelt als een dorp. “De leerkrachten kennen alle kinderen.”

Bij de sfeer van een dorp horen ook gezelligheid en gemoedelijkheid. Om de sfeer in school goed te houden, volgen alle leerlingen op De Regenboog de Kanjertraining. Vanaf groep 1 wordt dit spelenderwijs ingezet. De uitleg van de vier kleuren van de petten is daarbij erg belangrijk. Iedere kleur staat voor een vorm van gedrag. De witte pet staat voor Kanjergedrag, die in combinatie met een andere kleur een mooie karaktereigenschap kan laten zien. Maar wanneer de witte pet verdwijnt, wordt deze eigenschap minder fijn voor de ander én jezelf. Uit ervaring is bekend dat ieder kind de intentie heeft zich goed te gedragen.

Leren gevoelens onder woorden te brengen

Janetta is blij dat de sfeer in de groepen, mede door de Kanjertraining, erg prettig is. “De kinderen weten hun plek in de groep en voelen zich veilig. Vanaf de kleuters tot en met groep 8 worden er regelmatig oefeningen gedaan die passen bij de leeftijd van de kinderen. Kinderen leren hun gevoelens onder woorden te brengen en duidelijk aan te geven waar hun grenzen liggen. De kernwaarden van onze school: Veiligheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Verbinding komen hierbij ook steeds weer aan bod. Zo wordt dit de basis in ons handelen.

Image

“Ons team staat vol passie voor de klas”

Positieve afspraken

We leren de kinderen gedragsverwachtingen aan, die we schoolbreed hebben afgesproken. Deze worden uitgelegd, geoefend en als team spreken we kinderen aan op hun gedrag. Dit doen we vooral positief, want complimenten stimuleren goed gedrag. Deze aanpak passen we ook toe in Taakspel. “Op een positieve manier werken we aan taakgerichtheid en concentratie. Er ontstaat een veiliger klassenklimaat omdat je complimenten geeft bij gewenst gedrag en je ongewenst gedrag zoveel mogelijk negeert. De positief gestelde afspraken geven richting aan voor kinderen.” Samen vieren we onze successen.

Image
Image
Image

“We willen het beste uit ieder kind halen”

Door onze aanpak willen we eventuele problemen voorkomen, waardoor iedereen zich veilig kan voelen op school. De Kanjercoördinator is blij dat de hele school op dezelfde manier werkt, zo zijn we samen verantwoordelijk. “Daardoor hebben we een prettige sfeer in de school. Ons team werkt vanuit passie. Samen willen we het beste uit ieder kind halen, daar helpt een goede sfeer bij.”