“Inhoud blijft veel
beter hangen”

“Inhoud blijft veel
beter hangen”

Met concreet materiaal werken, doet wat met kinderen

Inzicht tijdens de lessen

“Verbinding tussen de vakken zorgt voor verdieping,” zo legt Gerard uit. “Door langere tijd te werken aan een thema, merken we dat de kinderen er steeds meer ‘inkomen’ en hun interesse groter wordt. Daarbij koppelen wij er verschillende vakken aan, waardoor het thema ook op verschillende manieren wordt bekeken.”

Spelend leren en thematisch werken

Kleuters leren anders dan kinderen in de midden- of bovenbouw. Om hierbij aan te sluiten zetten we bij de kleuters in op het spelend leren, waarbij ervaren en ontdekken ook een belangrijk onderdeel is. De doelen die centraal staan worden in het spel geïntegreerd en op verschillende manieren gestimuleerd. De leerkracht speelt mee en kan zo observeren of kinderen de doelen al behalen.

In de midden- en bovenbouw wordt er wel gewerkt met gerichte opdrachten om een doel te behalen. Maar verschillende vakken kunnen daarbij wel aan elkaar gekoppeld worden. “Als we met IPC werken over vulkanen, koppelen we het begrijpend lezen hier ook aan door een tekst over vulkanen te lezen. En met topo onderzoeken we waar vulkanen te vinden zijn. Zo zijn er verschillende ‘kapstokjes’ waar de kennis aan blijft hangen en ontstaat er meer inzicht”.

Image
Image

Betrokken en enthousiast

Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier. Waar de een baat heeft bij stap voor stap opbouwen, veel herhaling of werken met concreet materiaal ter ondersteuning heeft een ander juist baat bij het ‘zelf ontdekken’ of eerst ‘het grote plaatje’ zien. Bij alle kinderen willen wij aansluiten op hun behoefte, waardoor ze betrokken en enthousiast blijven. Daarom zetten wij ook ondersteuners in en hebben we een begaafdheidsspecialist die kinderen meer uitdaging biedt en aansluit bij hun specifieke leerdoelen.

“Kinderen zijn betrokken en enthousiast”

Talent ontdekken is genieten

“Iedereen wil graag zijn talenten laten zien en inzetten, wij als team, maar de kinderen ook”. Kinderen hebben ook talenten die op school niet altijd snel zichtbaar worden, omdat dit in de lessen minder naar voren komt. Daarom mogen kinderen meehelpen met de organisatie van ons onderwijs. Samen kunnen we ideeën bedenken, plannen maken, iets organiseren, overleggen of presenteren. “Vanuit talenten samenwerken aan ons onderwijs, dát is echt genieten!”

Image