“Ieder kind wil zich
goed gedragen”

“Ieder kind wil zich
goed gedragen”

De kinderen weten hun plek in de groep

Goede sfeer op Kanjerschool

“Een dorpsschool in de positieve zin van het woord,” zo omschrijft Janetta van Norel haar Regenboog. De Kanjercoördinator is blij dat ook de school aanvoelt als een dorp. “De leerkrachten kennen alle kinderen.”

Bij de sfeer van een dorp horen ook gezelligheid en gemoedelijkheid. Om de sfeer in school goed te houden, volgen alle leerlingen op De Regenboog de Kanjertraining. Vanaf groep 1 wordt dit spelenderwijs ingezet. De uitleg van de vier kleuren van de petten is daarbij erg belangrijk. Iedere kleur staat voor een vorm van gedrag. De witte pet is de Kanjer. Er wordt altijd benadrukt dat de leerling die pet niet is, maar dat het kind soms het gedrag laat zien. Uit ervaring is bekend dat ieder kind de intentie heeft zich goed te gedragen.

Leren gevoelens onder woorden te brengen

Janetta van Norel is blij dat de sfeer in de groepen, mede door de Kanjertraining, erg prettig is. “De kinderen weten hun plek in de groep en voelen zich veilig. Vanaf de kleuters tot en met groep 8 worden er regelmatig oefeningen gedaan die passen bij de leeftijd van de kinderen. Kinderen leren hun gevoelens onder woorden te brengen en duidelijk aan te geven waar hun grenzen liggen.

Image

“Ons team staat vol passie voor de klas”

Positieve afspraken

“Taakspel sluit hier perfect bij aan. Op een positieve manier werken we aan taakgerichtheid en concentratie. Er ontstaat een veiliger klassenklimaat omdat je complimenten geeft bij gewenst gedrag en je ongewenst gedrag zoveel mogelijk negeert. De positief gestelde afspraken geven richting aan voor kinderen.”

Image
Image
Image

“We willen het beste uit ieder kind halen”

Door de Kanjertraining vooral preventief in te zetten, worden eventuele problemen voorkomen en voelen kinderen zich veilig op school. De Kanjercoördinator is blij dat de regels van de Kanjertraining door de hele school gebruikt worden. “Daardoor hebben we een prettige sfeer in iedere groep. Ons team staat vol passie voor de klas. We willen het beste uit ieder kind halen, daar helpt de Kanjertraining ons goed bij.”